شنبه, 29 مرداد 1401

 


صفحه مشخصات کاربری دکتر حسین شیخی ساری
دکتر حسین شیخی ساری
3218
5
-
ناظم
ناظم
0
5 سال قبل
5 سال قبل
8 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

دکتر حسین شیخی ساری
دکتر حسین
شیخی ساری
نوروسایکولوژی
مقایسه درک مفهوم خدا در بین کودکان
1.
1- چاپ کتاب مبانی روش پژوهش در علوم انسانی (ترجمه و تالیف)
2-چاپ مقاله با عنوان اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی معلمان.
ژورنال ISI Social and Behavioral Sciences (ELSEVIER)
3- اخذ پذیرش چاپ مقاله با عنوان مقایسه درک مفهوم خدا بین کودکان عادی و عقب مانده ذهنی.
ژورنال ISI Research Journal of Recent Sciences (if:0.37)
4- چاپ مقاله با عنوان رابطه سلامت عمومی والدین با سطح اختلال ر فتاری کودکان وپیشرفت تحصیلی آنان در ژورنال ISI journal of American science
5-اخذ پذیرش چاپ مقاله با عنوان رابطه تحمل ابهام و احساس تنهایی با سطح مسولیت پذیری فرزندان
در ژورنال ISI life scince journal ( if:0.15)
6- پذیرش چاپ رابطه شخصیت و سبک های دل بستگی بارفتار های پرخطر دانشجویان
ژورنال ISI European Online Journal of Natural and Social Sciences

7- چاپ مقاله با عنوان تاثیر اموزش جلسات واقعیت درمان برشادکامی دانشجویان در ژورنال ISC ( if:0.52)
International Journal of Psychology and Behavioral Research

8-چاپ مقاله با عنوان رابطه بین مولفه های شخصیت نئو و فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری تهران در فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی صنعتی و سازمانی. دانشگاه گرمسار.
9- ارائه مقاله در نخستین کنگره روان شناسی صنعتی و سازمانی کشور با موضوع (( بررسی استرس شغلی بین معلمان شهر تهران)) در دانشگاه اصفهان، اردیبهشت1387.

17. مدیر مسئول فصلنامه (تن و روان) ارگان انجمن علمی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
18. عضو سازمان نظام روانشناسي ومشاوره كشور.
19. ثبت پايان نامه كارشناسي ارشد دردبيرخانه جشنواره بين المللي فارابی بعنوان يك اثر علمي .
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران
استاد

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2014/08/25 08:00:04بحث تکمیلی چهارمشیخی286
2014/08/25 08:01:38بحث تکمیلی جلسه پنجم و ششمشیخی304
2014/08/25 07:58:18بحث تکمیلی جلسه دومشیخی410
2014/08/25 07:53:27بحث تکمیلی جلسه اولشیخی397
2014/08/25 08:02:58بحث تکمیلی جلسه اخرشیخی266

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>