جمعه, 21 مرداد 1401

 


صفحه مشخصات کاربری سد اسماعیل طاهری
سد اسماعیل طاهری
1376
-
-
-
0
8 سال قبل
8 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سد اسماعیل طاهری
سد اسماعیل
طاهری
حسابداری مدیریت(مدیریت مالی)
چه باید کرد؟(برای جبران کسری بودجه آموزش و پرورش چه باید کرد)
1.حسابداری بهای تمام شده 1
2.مدیریت مالی 1
3.مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی
4.اصول حسابرسی
5.حسابداری مالیاتی
عضو کمسیون سازمان پژوهش و برنامه ریزی کتابهای درسی کشور
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
مولف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش
نویسنده کتابهای دانشگاهی:حسابداری علمی کاربردی دو جلد-حسابداری بهای تمام شده یک جلد-اصول حسابرسی
حسابداری شرکت ها (غیر سهامی،سهامی،تعاونی)
30 سال
22 سال آموزشی و پرورشی(هنرستان های فنی و حرفه ایی گرایش حسابداری-آموزشکده های فنی و حرفه ایی)
15 سال سابقه تدریس در دانشگاه های پیام نور-آزاد-علمی کاربردی و موسسات عالی غیر انتفاعی
استاد

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>