جمعه, 21 مرداد 1401

 


صفحه مشخصات کاربری مریم جولایی مقدم
مریم جولایی مقدم
3707
7
-
ناظم
ناظم
0
7 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مریم جولایی مقدم
مریم
جولایی مقدم
MBA
مقررات استاندارد و کنترل کیفیت

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2014/05/20 09:59:11ارسال مطالبجولایی مقدم405
2014/05/20 09:56:00ارسال مطالبجولایی مقدم400
2014/05/20 09:47:33ارسال مطالبجولایی مقدم399
2014/05/19 21:04:21تحقیق فروشجولایی مقدم491
2014/05/19 20:57:38بوفجولایی مقدم542
2014/04/06 15:22:44کارایی واثربخشیجولایی مقدم372
2014/04/06 14:45:04مدیریت زنجیره تامینجولایی مقدم538
2013/12/16 21:29:16پروژه هاي تحقيقجولایی مقدم697

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>