شنبه, 29 مرداد 1401

 


صفحه مشخصات کاربری دنا بزازیان
دنا بزازیان
13884
64
-
مدرس
مدرس
0
9 سال قبل
9 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

دنا بزازیان
دنا
بزازیان
فناوری اطلاعات
کاربرد شبکه های عصبی در تشخیص اثر انگشت جهت ارتقای امنیت سیستم های POS و ATM
کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات ، کارگاه تحریر رایانه ، رشته خبرنگاری
1- مقاله با عنوان Application of Hopfield Network in Improvement of Fingerprint Recognition Process در مجله Australian Journal of Basic and Applied Sciences(AJBAS)، ISI Journal در سال 2011

2- مقاله کاربرد شبکه هاپفیلد در تطبیق اثر انگشت به منظور ارتقای امنیت سیستم های POS و ATM در فصلنامه مطالعات رسانه- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فصلنامه علمی - پژوهشی ، زمستان 1390

3- مقاله کاربرد پویایی سیستم در بهبود عملکرد مدیریت پروژه های فنآوری اطلاعات در نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی سال 1390

4- مقاله بررسی و مقایسه روش های تشخیص اثر انگشت در سیستم های تصدیق هویت در دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فنآوری اطلاعات در سال 1390

5- مقاله بررسی و مقایسه انواع روش های بیومتریک در تصدبق هویت جهت ارتقای امنیت سیستم های اطلاعاتی در همایش سراسری امنیت پایدار- دانشگاه جامع امام حسین(ع) در سال 1391
مدرس در مراکز علمی کاربردی شرکت ملی انفورماتیک، شرکت داده پردازی ایران
مرکز علمی کاربردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
مرکز علمی کاربردی موسسه تحقیقات، وابسته به وزارت نیرو
مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تهران
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 تهران
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران
مدرس دوره های آموزش های کوتاه مدت تخصصی کارکنان وزارت نیرو استان تهران

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>